Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://gumoes.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Persondatapolitik for kunder

I Gumoes.dk lægger vi stor vægt på en forsvarlig og effektiv behandling af personoplysninger, og vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler personoplysninger om vores kunder.

Behandling af personoplysninger om vores kunder
I forbindelse med kundeforhold indsamler Gumoes.dk følgende personoplysninger om vores kunde eller kundens fysiske repræsentant, hvis der er tale om en juridisk person:

  • Firmanavn
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • CVR. Nr.

De pågældende oplysninger er nødvendige for, at vi kan entydigt identificere kunden og kommunikere med kunden samt administrere kundeforholdet og opfylde de retlige forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til dansk ret, herunder lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Derudover kan vi bruge personoplysningerne til markedsføring af andre relevante ydelser over for kunden, men kunden kan til enhver tid frabede sig markedsføring. Da administrationen af kundeforholdet således er afhængig af, at personoplysningerne er korrekte og opdaterede, bedes kunden orientere os om ændringer hertil.

I forbindelse med administrationen af kundeforholdet kan vi også have brug for at indsamle og behandle supplerede personoplysninger i forbindelse med eksempelvis myndighedsbehandlinger. Kunden vil i så fald blive orienteret herom, medmindre kunden allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller kundens interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Vi vil være dataansvarlig for behandlingen af kundens personoplysninger.

Kundens personoplysninger vil blive delt med offentlige myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Vi opbevarer personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med kundeforholdet er forældet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Personoplysninger modtaget i henhold til lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme slettes således 5 år efter kundeforholdets ophør. Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedure.

Generelt
I forbindelse med behandlingen af personoplysninger vil Gumoes.dk overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning.

Vores behandling og deling af personoplysninger vil være begrænset til de nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Såfremt vi ønsker at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere herom og indhente samtykke på forhånd. Ved anonymisering af personoplysninger, så de registrerede personer ikke længere er identificeret eller identificerbare, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden orientering herom.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informations-sikkerhed, der beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Som led i beskyttelsen af personoplysninger har vi beskrevne processer for behandling af personoplysninger, og adgangen til personoplysninger er fysisk og systemmæssigt begrænse til de medarbejdere, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandlingen af personoplysninger og er underlagt fortrolighed. Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, backup-system samt opdaterede firewalls og antivirusbeskyttelse. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende personoplysninger, der kan resultere i en risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi kan dele personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål, som Gumoes.dk er en del af. I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre formål. Vi kan også dele personoplysninger, som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil der ske orientering herom forinden overførslen.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågældende oplysninger blive slettet.

Den hurtige udvikling vedrørende brugen af personoplysninger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik.

Rettigheder
Som en del af vores indsamling og behandling af personoplysninger har de registrerede personer en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af personoplysninger og ret til at få personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser.